RELACJA Z WALNEGO ZEBRANIA SPW

W dniu 23.04.2017r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Wadowa.

Podjęta tematyka spotkania w znacznej części poświęcona była sprawozdawczości z działalności Stowarzyszenia za rok 2016. Zaprezentowano zebranym sprawozdania: merytoryczne, finansowe oraz komisji skrutacyjnej. Sprawozdania zostały przyjęte i zatwierdzone. 
W związku z upływem kadencji dotychczasowego Zarządu odbyły się również wybory, w wyniku których wybrano nowy skład Zarządu:
Janusz Gruchała – Prezes
Grzegorz Gawlik – Wiceprezes
Agnieszka Josefsson – Wiceprezes
Karolina Borowicz – Sekretarz
Małgorzata Gawlik – Skarbnik
Członkowie Zarządu:
Jan Szczęsny
Zenon Broś
Lidia Jeleń
Marcin Hajduga
Wybrano również nowy skład Komisji Rewizyjnej w osobach: Terasa Ziętara – przewodnicząca, Tadeusz Pietrzyk oraz Edward Klarman.

Wybranym serdecznie gratulujemy!