SPW

Z A R Z Ą D   S P W

Nazwisko i imię Funkcja:
Gruchała Janusz Prezes
Gawlik Grzegorz Wiceprezes
Josefsson Agnieszka Wiceprezes
Gawlik Małgorzata Skarbnik
Borowicz Karolina Sekretarz
 Broś Zenon Członek
 Hajduga Marcin Członek
 Jeleń Lidia Członek
Szczęsny Jan Członek