Wadów

Miejscowość Wadów została włączona do Krakowa w 1951 r.,a następnie stała się osiedlem Nowej Huty. Osiedle Wadów stanowią bloki mieszkalne Polskich Kolei Państwowych oraz zabudowa jednorodzinna. Na terenie osiedla znajduje się Szkoła Podstawowa nr 78 z przyległym kompleksem sportowym „Orlik”, Samorządowe Przedszkole nr 63, Kaplica oraz teren rekreacyjny tj. park z zabytkowym dworem.

Działalność społeczno-kulturalna mieszkańców os. Wadów sięga lat 50-tych. Były to: Koło Gospodyń Wiejskich, Koło Rolnicze oraz Komitety Osiedlowe, które to własnymi siłami wybudowały kaplicę przynależną do parafii Ruszcza, obecny budynek przedszkola, rozbudowywały sukcesywnie infrastrukturę tj. sieć wodociągową, gazociąg, kanalizację oraz telekomunikację. W 1996 r. zawiązała się grupa Old Boy-ów, która promuje kulturę fizyczną i coroczne spotkania integracyjne.

Na początku 2011 r. z inicjatywy W.Piskorza, J.Gruchały, G.Gawlika powstaje komitet założycielski, który doprowadza do powstania 26.05.2011 r. Stowarzyszenia Przyjaciół Wadowa. Jako Stowarzyszenie w 2011 r. organizowaliśmy Dożynki Dzielnicy XVII, a w 2012r współorganizowaliśmy obchody 700-lecia naszej parafii Ruszcza. Współpracujemy z przedszkolem oraz ze szkołą podstawową jak również uczestniczymy w obsłudze boiska „Orlik”.

Prowadzimy zespół cheerleaderek „Wadowianki”, który pod nadzorem trenerki Klaudii Cwynar odnosi sukcesy we współzawodnictwie międzyszkolnym. Stowarzyszenie pielęgnując kulturę przodków dba o stroje regionalne i zwyczaje uczestnicząc czynnie w Dożynkach Miejskich i Dzielnicowych oraz w organizacji prymicji nowo wyświęconych księży.

Współpracujemy z zaprzyjaźnionymi Stowarzyszeniami biorąc udział w licznych zawodach sportowych m.in. w strzelaniu z broni pneumatycznej, turniejach piłkarskich, grach i zabawach zdobywając czołowe miejsca we współzawodnictwie.

Za wkład w rozwój kultury osiedla, a tym samym i dzielnicy Stowarzyszenie Przyjaciół Wadowa zostało uhonorowane:

•medalem okolicznościowym z okazji XX lecia powstania Dzielnicy,

• medalem okolicznościowym 700-lecia parafii Ruszcza.

 

Stowarzyszenie, w porozumieniu z księdzem Proboszczem, odnowiło i dba o pomieszczenia przynależące do kaplicy – odbywają się tam m.in. zebrania Stowarzyszenia.

Z miesiąca na miesiąc liczba członków wzrasta. Obecnie Stowarzyszenie liczy 57 członków zwyczajnych i 10 członków honorowych w tym 4 samorządowców i 6 darczyńców.

 
Jest również miejsce dla Ciebie, powiększając nasze szeregi możesz realizować swoje pomysły i wpływać na rozwój naszego osiedla. Zapraszamy!